แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 1แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 3แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 8แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 9แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 10แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 12.jpgแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 13.jpg

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 5แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 7

ผลิตพลาสติก

บริการ ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกราคาเป็นกันเอง

ให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบแม่พิมพ์

สามารถส่งแบบมาให้เราประเมินราคาได้ครับที่

Tel: 089 6322449

humordesign@hotmail.com